Łukasz Borowiecki on Linkedin
Łukasz Borowiecki
Co-founder and CEO at 10 Senses | AI Sector Expert at Digital Poland Foundation
Delivering value with data & AI

 

12 kwietnia miał premierę nasz raport State of Polish AI 2021 realizowany w ramach Fundacji Digital Poland. Podczas premiery oprócz zaprezentowania najważniejszych wyników raportu zorganizowaliśmy również 7 rozmów z ekspertami i decydentami zajmującymi się AI. Piotr Mieczkowski, szef Fundacji, zaprosił naprawdę duże nazwiska:

  • Justyna Orłowska | KPRM
  • Piotr Sankowski | NCBR
  • Piotr Lewalski | Nvidia
  • Łukasz Marc | World bank
  • Andreas Liebl | Applied AI
  • Artur Wujcicki | TomTom
  • Weronika Kuna | Microfost
  • Małgorzata Bonikowska | ThinkTank

Jak przed każdym dużym wydarzeniem towarzyszył nam stres, ale finalnie wszystko wyszło bardzo dobrze. Trochę obawialiśmy się, że stracimy kontrolę nad harmonogramem, bo jak wiadomo rozmowy potrafią się przeciągać. Finalnie wszystko poszło sprawnie prawie co do minuty (wydarzenie trwało 1:33 godz, a zakładaliśmy 1:30). Publikacja raportu to dla nas duże wydarzenie. Jako 10 Senses już od 3 lat jestem zaangażowani w prace Digital Poland w obszarze AI. Piszemy raporty, ekspertyzy, uczestniczymy w spotkaniach i warsztatach. State of Polish AI jest niejako finalnym owocem naszych minionych wspólnych prac. Z początkiem 2019 roku opublikowaliśmy Map of Polish AI, który został bardzo dobrze odebrany przez rynek. Dlatego w publikacji z minionego tygodnia przedstawiliśmy zaktualizowany przegląd sektora sztucznej inteligencji w Polsce.

Jak powstawał przegląd rynku sztucznej inteligencji?

Niektóre rzeczy mieliśmy już gotowe. Na potrzeby poprzednich publikacji Digital Poland mieliśmy zmapowaną polską naukę, startupy, centra R&D. Byliśmy też od 2018 zaangażowani w różne inicjatywy rządu związane z tworzeniem polskiej strategii AI. Więc mieliśmy dużo wiedzy o tym, jak wygląda ekosystem AI.

Jednak trzonem State of Polish AI 2021 miały być wyniki ankiety wśród spółek zajmujących się AI, zespołów AI w firmach oraz zespołów akademickich. I to badanie trzeba było dopiero przeprowadzić. Ankietę zaczęliśmy przygotowywać już w grudniu. Zatwierdziliśmy ją w połowie stycznia i następnie aż do końca lutego zbieraliśmy odpowiedzi. Zbieranie takich ankiet to w praktyce żmudna praca, wielokrotne przypominanie się (szczęśliwie akurat tym nie zajmowałem się ja, lecz inne osoby w Fundacji). Od połowy marca do praktycznie samej premiery 12 kwietnia pisaliśmy raport i nanosiliśmy poprawki. Było to dużo pracy, która przeciągnęła się na wieczory oraz weekendy. Na szczęście wszystko się udało, raport został napisany a premiera poszła bardzo sprawnie.

Dlaczego chcieliśmy stworzyć State of Polish AI 2021?

W mojej opinii dokładnie takie publikacje są nam teraz potrzebne. W ankiecie zrealizowanej na potrzeby raportu wyszło, że dla polskich startupów AI dużym wyzwaniem jest zwiększenie rozpoznawalności za granicą. Uważają one również, że promocja zagraniczna jest najważniejsza dla rozwoju polskiego ekosystemu AI. Wiedzieliśmy więc, że przygotowanie publikacji anglojęzycznej o polskim rynku AI będzie miało wartość. Ważne było, aby ta publikacja miała wysoką jakość, zawierała wartościowe informacje i nie była pisana pod z góry założoną tezę. W przestrzeni medialnej jest dużo hype o sztucznej inteligencji i dużo treści pisanych przez działy PR. To sprawia, że tego typu materiały nie zawsze są skupione na merytoryce. My chcieliśmy podejść do tego trochę inaczej. Zależało nam na maksymalnej wartości dla czytelnika.  Liczyliśmy, że w ten sposób dokument będzie czytany i faktycznie zrealizuje cel jakim jest promocja polskiego środowiska AI wśród odbiorców anglojęzycznych, szukających informacji o AI.

Nasz wkład w polską strategię AI

W styczniu tego roku rząd przyjął „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. W praktyce teraz kolej na dalsze prace związane z koordynacją oraz implementacją. Z końcem kwietnia rozpoczynają się prace Grupy Roboczej ds. AI. Będę w nich brał udział – formalnie jako reprezentant 10 Senses, ale de facto również jako reprezentacja Fundacji Digital Poland.

Ankieta na potrzeby State of Polish AI 2021 była realizowana tuż po ogłoszeniu Polityki Rozwoju AI. Była to dla nas świetna okazja aby zapytać o to, jak ten dokument jest postrzegany przez rynek, jakie są zgłaszane uwagi i jakie narzędzia wsparcia ekosystemu AI są najlepiej oceniane. Umieściliśmy takie pytania w kwestionariuszu i odpowiedzi na nie, jak sądzimy, będą wartościowym wsadem do prac realizowanych przez rząd.

Konkluzja

Finalnie nasz raport rozrósł się do blisko 200 slajdów i zawiera mnóstwo informacji. Nie obawiam się powiedzieć, że w mojej opinii jest to najważniejszy raport o rynku AI w Polsce i będzie punktem odniesienia dla wielu innych dokumentów. Dla mnie to jest ogromna przygoda brać udział w przedsięwzięciu, które ma realny wpływ na rzeczywistość. Czuję prawdziwą satysfakcję. Z pewnością powtórzymy ten raport za 2 lata.