Usługi dla sprzedaży i marketingu

Czy w Twojej firmie...

  • Posiadasz dane o klientach, ale nie wiesz jak je wykorzystać?
  • Chcesz zwizualizować i analizować ścieżkę klienta?
  • Chcesz mierzyć cele i KPI biorąc pod uwagę pełnię danych o klientach?
  • Borykacie się z niewydajnymi procesami?
  • Myślicie nad wdrożeniem RPA?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie...

Doradztwo, Szkolenia, Wdrożenia

Połączymy dane z wielu systemów i wyciągniemy z nich ukryte informacje o procesach biznesowych oraz ścieżkach klientów. Zastosujemy process mining, żeby zwizualizować i zanalizować procesy biznesowe, abyś mógł na podstawie danych podejmować trafne decyzje i zwiększać wydajność własnej firmy. Zadbamy o wdrożenie w Twojej firmie koncepcji demokratyzacji danych poprzez przeszkolenie pracowników i promocję dobrych praktyk, aby Twoi pracownicy naprawdę korzystali z przygotowanych przez nas rozwiązań analitycznych.

Wszystko to zrobimy wykorzystując rozwiązania IT już obecne w Twojej firmie, a jeśli okaże się to niewystarczające to wtedy zaproponujemy lub zbudujemy dodatkowe narzędzia m.in. z zakresu maszynowego uczenia i sztucznej inteligencji i pomożemy Ci je wdrożyć.

Przykłady zrealizowanych projektów

Monetyzacja danych big data, w tym geolokalizacji

Wyzwanie: Duża ilość danych o użytkownikach nie była wykorzystywana biznesowo

Rozwiązanie: Wykorzystaliśmy dane z różnych źródeł, w tym geolokalizacji, aby określić profile użytkowników i przypisać im charakterystyki biznesowe. Na podstawie tych danych tworzone są komercyjne raporty konsumenckie.

Efekt: Razem z klientem stworzyliśmy nową linię produktową opartą o big data

Automatyzacja tłumaczeń kwestionariuszy dla międzynarodowej firmy badawczej

Wyzwanie: Tłumaczenie kwestionariuszy na wiele języków generuje koszty.

Rozwiązanie: Zaprogramowaliśmy narzędzie do automatycznego łączenia i zarządzania kwestionariuszami już przetłumaczonymi. Wykorzystaliśmy dystans Levenshteina w celu osiągnięcia odporności na drobne różnice w tekście.

Efekt: Redukcja kosztów o 70%

Opracowanie architektury danych dla produktu IoT

Wyzwanie: Rozwiązanie IoT ma duże wymagania odnośnie architektury danych

Rozwiązanie: Przygotowaliśmy struktury danych, określiliśmy miejsca przechowywania danych oraz wymiany informacji między systemami. Wraz z zespołem klienta i wybranymi podwykonawcami przygotowaliśmy system złożony z urządzeń IoT, aplikacji mobilnej oraz systemu backendowego klienta. Ponadto nadzorowaliśmy samo wdrożenie.

Efekt: Działający system telematyczny IoT integrujący dane z wielu systemów

Rozwój narzędzia realizującego analizy procesów biznesowych

Wyzwanie: Potrzeba narzędzia do wizualizacji oraz mierzenia KPI procesów biznesowych

Rozwiązanie:Przygotowaliśmy narzędzia do analizy procesów z zestawem funkcjonalności do przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych. Rozwiązanie oparte było o logi systemowe i dane o użytkownikach. Zastosowaliśmy algorytmy AI do klasyfikacji i prognozowania wykonania procesów.

Efekt: Zbudowane narzędzie pozwoliło na łatwą wizualizację procesów biznesowych oraz ich KPI. Dawało też możliwość analizy wzajemnej współpracy działów oraz pojedynczych pracowników

Analiza biznesowa wdrożenia usługi telemetrycznej IoT

Wyzwanie: Potencjał dla usługi telemetrycznej wymagał dookreślenia uwzględniającego wymagania biznesowe i realia rynkowe

Rozwiązanie: Przeprowadziliśmy desk research obejmujący konkurentów, świadczone usługi, dostępne technologie, rozwiązania elektroniczne oraz metody komunikacji. Przeanalizowaliśmy dostępne informacje i zestawiliśmy kluczowe dane.

Efekt: Przygotowaliśmy raport wraz z roadmapą rozwoju usługi, uwzględniające jej funkcjonalności oraz wymagania techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

lub

Subskrybuj newsletter Process Mining i bądź na bieżąco

Photos by SpaceX, Romain Vignes, Alexandre Debiève, Artem Beliaikin, Scott Graham on Unsplash

MATERIAŁY

USŁUGI